Kontakt

Sanofi
Prof. Kohtsvei 5-17
1366 Lysaker

Telefon: 67 10 71 00
Fax: 67 10 71 01

For spørsmål om våre produkter kontakt medisinsk informasjon avdeling på telefon:
46 91 80 01 (10 - 14).

Nasacort nesespray mot pollenallergi

Nasacort nesespray 55 µg/dose, 30 doser

 • Skriv ut
 • Larger Smaller

  Tekststørrelse

 • Oppdatert : 2016-12-23

Hva Nasacort nesespray er og hva det brukes mot

Nasacort nesespray 55 µg/dose selges reseptfritt og brukes til behandling av symptomer ved sesongbetonte allergiske plager i nesen (allergisk rhinitt) hos voksne over 18 år. Slike plager kan være nysing, kløe og tett, rennende nese. Dette kan bl.a. forårsakes av pollenallergi.

Nasacort virker bare hvis det tas regelmessig og hjelper ikke nødvendigvis mot symptomene med en gang. Hos noen hjelper den i løpet av første dag med behandling, hos andre kan det ta tre til fire dager før symptomene dempes.

 • Nasacort nesespray 55 µg/dose er en luktfri suspensjon i en flaske med pumpe
 • Nasacort nesespray 55 µg/dose selges reseptfritt med 30 doser
 • Flasken har en beskyttelseshette for å holde spraydysen ren og hindre at sprayen utløses utilsiktet

Dosering

Vanlig dosering: 2 spraydoser i hvert nesebor 1 gang daglig.
Dosen kan reduseres til 1 spraydose i hvert nesebor 1 gang daglig når plagene er under kontroll.

Graviditet, amming og fertilitet

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, eller dersom du tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):

 • Rennende eller tett nese, hodepine, sår hals og/eller hoste
 • Neseblødning
 • Bronkitt
 • Fordøyelsesbesvær/sur mage
 • Influensalignende symptomer (feber, muskelsmerter, kraftløshet, tretthet)
 • Tannproblemer

Bruk ikke Nasacort

Dersom du er allergisk overfor triamcinolonacetonid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet. Tegn på en allergisk reaksjon overfor Nasacort kan være utslett (elveblest), kløe, svelge- eller pusteproblemer, hevelse i lepper, ansikt, hals eller tunge.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Nasacort dersom:

 • du har en ubehandlet infeksjon i nese eller hals. Dersom du får en soppinfeksjon mens du bruker Nasacort skal du slutte å bruke sprayen til infeksjonen har blitt behandlet.
 • du har nylig hatt en neseoperasjon eller har hatt en skade eller sår i nesen.
 • du blir overført fra steroidinjeksjoner eller tabletter til Nasacort spray.
 • du har hatt glaukom (grønn stær) eller katarakt (grå stær).
 • Konserveringsmiddelet (benzalkoniumklorid) kan føre til at slimhinnene i nesen hovner opp, spesielt ved langtidsbruk. Ved mistanke om slik reaksjon (vedvarende slimhinneødem i nesen) bør et legemiddel til bruk i nesen uten konserveringsmidler velges. Dersom det ikke finnes legemiddel uten konserveringsmiddel til bruk i nesen, bør en annen legemiddelform velges.

Dersom du er usikker på om noe av det som står over gjelder for deg, rådfør deg med lege eller apotek før du bruker dette legemidlet.

 • Nasacort har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
 • Les pakningsvedlegget nøye før bruk og se viktige forsiktighetsregler og bruksanvisning.

Referanser:

Nasacort Pakningsvedlegg, 29.02.2016

SANO.CFEX.16.12.0296e