Kontakt

Sanofi
Prof. Kohtsvei 5-17
1366 Lysaker

Telefon: 67 10 71 00
Fax: 67 10 71 01

For spørsmål om våre produkter kontakt medisinsk informasjon avdeling på telefon:
46 91 80 01 (10 - 14).

Lomudal øyedråper til pollenallergi

Lomudal øyedråper 20 mg/ml og 40 mg/ml

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2016-12-22

- Endosebeholdere 40 mg/ml er uten konserveringsmidler!

Lomudal 20 mg/ml og 40 mg/ml øyedråper selges reseptfritt og brukes til korttidsbehandling av øyeplager ved allergi, f.eks. pollenallergi, hos voksne og barn over 6 år.

Allergiske øyeplager kan være rødhet, kløe, svie, lysømfintlighet og økt tåreproduksjon. Ved allergi er som oftest begge øyne irritert. Ved plager i bare ett øye, eller hvis du er usikker på om øyeplagene skyldes allergi, bør du rådføre deg med lege. Legemidlet skal helst brukes forebyggende, men har også effekt når plagene allerede har begynt.

Det virker ved å forhindre bl.a. frigjøring av histamin og andre stoffer som fremkaller allergiske reaksjoner.

Dersom du er allergisk overfor benzalkoniumklorid skal øyedråper i endosebeholdere brukes.

Kontakt lege etter noen dagers behandling hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.

Reseptfri Lomudal øyedråper finnes i to versjoner:

  • Lomudal 40 mg/ml i endose, uten konserveringsmiddel, 20 stk.
  • Lomudal 20 mg/ml, 5 ml flaske.

Dosering voksne og barn over 6 år:

  • 20 mg/ml: 1-2 dråper i hvert øye 4 ganger daglig.
  • 40 mg/ml: 1-2 dråper i hvert øye 2 ganger daglig.

Øyedråpene må brukes regelmessig for å oppnå optimal symptomkontroll. Antall doseringer kan reguleres avhengig av allergeneksponering.

Forsiktighetsregler

Ved bruk av kontaktlinser må endosebeholdere benyttes. Kan forårsake en forbigående lett irritasjon i øynene som kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Graviditet, amming og fertilitet

Ingen kjent risiko ved graviditet eller amming.

Bivirkninger

Vanlige: Øye: Forbigående lett irritasjon, noe hyppigere ved bruk av styrken 40 mg/ml.

Holdbarhet

Lomudal 20 mg/ml øyedråper i dråpeflaske

Oppbevares ved romtemperatur ved høyst 25ºC. Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Åpnet flaske skal brukes innen 4 uker. Uåpnet pakning er holdbar til den utløpsdato som er angitt på pakningen.

Lomudal 40 mg/ml øyedråper i endosebeholdere

Oppbevares ved romtemperatur ved høyst 25ºC. Oppbevares i aluminiumsposen for å beskytte mot lys. Når aluminiumsposen er åpnet skal gjenværende innhold kastes etter 28 dager.

Endosebeholderen er steril og uten konserveringsmidler. Når endosebeholderen er åpnet skal den brukes med en gang og ubrukt innhold kastes.

Les pakningsvedlegget nøye før bruk og se viktige forsiktighetsregler.

Kjøp Lomudal 20 mg/ml øyedråper i dråpeflaske og Lomudal 40 mg/ml øyedråper i endosebeholdere her og få det hjem i postkassen din


Referanser:

Lomudal FK-tekst, 05.02.2015

Lomudal Pakningsvedlegg, 04.11.2014

Lomudal Pakningsvedlegg 17.08.2016

SANO.CFEX.16.12.0296c